Localizare

Comuna se află în zona centrală a județului, pe malurile Raului Doamnei. Este străbătută pe malul stâng al acestui râu de șoseaua județeană DJ731 care o leagă spre nord de Pietrosani, Domnesti (unde se intersectează cu DN73C), Corbi și Nucsoara și spre sud de Darmanesti (unde se termină în DN73). De asemenea, pe malul drept al Râului Doamnei, trece prin comună șoseaua județeană DJ731D, care duce spre nord la Pietroșani și spre sud la Dărmănești și la Micesti.

Comuna dispune de un relief variat format din dealuri subcarpative și lunci, fiind străbătută de la nord la sud de Râul Doamnei. Este legată de reședința județului prin Drumul Național 731 Nucșoara-Pitești, care este modernizat.

Relieful comunei Coșești reprezintă o trecere de la Subcarpați la dealurile de platformă din cadrul Piemontului Getic Trecerea se realizează prin Dealurile Argeșului, încadrate de Argeș și Argeșel. Acestea reprezintă un ansamblu de culmi și văi desfășurate aproape paralel de la vest la est.

Arealul comunei Coșești este situat pe valea Râului Doamnei și se învecinează cu arealul comunei Pietrosani în partea de nord și cu arealul comunei Dârmănești în partea de sud. În partea de est se desfășoară cumpăna de ape dintre Raul Doamneiși Raul Bratia, iar în partea de vest se află cumpăna de ape dintre Râul Doamnei și Râul Vâlsan.

Clima este temperat continentală specifică regiunilor de dealuri joase și dealuri înalte, comuna Coșești prezentând în general caracteristicile climatice ale regiunii Curtea de Arges și Campulung Muscel.

Comuna Coșești se caracterizează printr-un climat cu regim termic moderat, de adăpost, cu media anuală de 6-9° cu temperaturi coborâte iarna, până la -3°, -4° C și mai ridicate vara, până la 21-23° C, cu precipitații bogate de 600-1000 mm, din care 400-600 mm cad în luna cea mai secetoasă (septembrie), cu 120 – 140 zile cu precipitații, cu umezeală mai mare de 76-78%. Indicele de ariditate De Martonne este de 40 – 50%, ceea ce indică o regiune cu regim termohidric moderat.

Astfel, se pot distinge câteva topoclimate elementare cu particularități apropiate: de culme, de vale, de depresiune. În cadrul lor, în funcție de expoziția versanților, de disting și topoclimatele derivate specifice. Se pune în evidență un topoclimat al abrupturilor, corespunzând în mare măsură reliefului de cuestă, Ca urmare, acestea sunt mai umbrite, mai umede, cu regim termic mai moderat și mai expuse vântului. Se remarcă prezența topoclimatului de luncă pe suprafețe largi. Se observă dezvoltarea organismelor torențiale pe fruntea teraselor și suprapunerea conurilor de materiale de diferite generații la baza abrupturilor teraselor. Pe suprafețele împădurite ale dealurilor înalte, topoclimatele se caracterizează prin umezeală ridicată, regim termic moderat, calm atmosferic.

Comments are closed.

Sari la conținut