Istoric

Istoria satelor care compun astăzi comuna Coșești este, înainte de toate, istoria luptei locuitorilor acestora pentru recâștigarea și menținerea dreptului sacru asupra pământului moștenirii de la străbuni și pentru libertatea socială. Păstrarea documentelor scrise din această perioadă facilitează cunoașterea și redarea diferitelor aspecte privind dezvoltarea, consolidarea și afirmarea satelor pe multiple planuri. Este perioada în care satul intră pe poarta scrisă a istoriei, perioada îndelungatelor procese dintre moșnenii satelor cu diferiți boieri acaparatori, mănăstiri și chiar sate vecine pentru apărarea pământului lor, perioada unor importante schimbări care se petrec în cadrul obștei, a intensificării activității economice și culturale a satelor.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Râul Doamnei a Judetului Muscel și era formată din satele Coșești, Păcioiu și Petrești, având 1812 locuitori. În comună erau trei biserici și o școală mixtă cu 45 de elevi. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau și comunele Jupânești (în aceeași plasă) și Leicești (în plaiul Nucșoara al aceluiași județ). Prima, formată din satele Jupânești și Mesteceni, avea 882 de locuitori ce trăiau în 192 de case; două mori; trei fierăstraie; două biserici; și o școală mixtă cu 62 de elevi (dintre care 22 fete).Comuna Leicești, cu satele Leicești, Corbu, Lăpușani și Priseaca, avea 979 de locuitori ce trăiau în 220 de case. Aici existau o moară, un fierăstrău, două biserici și o școală rurală mixtă.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Râul Doamnei a aceluiași județ. Comuna Coșești avea aceeași alcătuire și 2406 locuitori; și comuna Jupânești avea 1070 de locuitori în satul Jupânești și în cătunul Pădurețu.

În 1950, comunele au fost transferate raionului Pitești din regiunea Arges. În 1968, au trecut la Judetul Arges; tot atunci comunele Jupânești și Leicești au fost desființate și comasate cu comuna Coșești.

Comments are closed.

Sari la conținut